پژوهشکده علوم بهداشتی

تعداد بازدید:۱۵۸۲۳

 

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فلسطین جنوبی - خیابان شهیدوحید نظری - پلاک 23 - کدپستی: 1315795795

صندوق پستی: 1756-13145

تلفن: 9-66951877 (021)

نمابر: 66480805 (021)

پست الکترونیک: sec.ihsr@acecr.ac.ir

وب سایت: www.ihsr.ac.ir