دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

تعداد بازدید:۳۴۴۰
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور