ایلام

تعداد بازدید:۳۵۲۸۴

 

نشانی: ایلام - انتهای بلوار تعمیرکاری - خیابان فدائیان اسلام - جهاددانشگاهی واحد استان ایلام

تلفن: 32243560-084

تلفن: 32243570-084

نمابر: 32243573-084

پست الکترونیک: sec.il@acecr.ac.ir

وب سایت: http://ilam.acecr.ac.ir