سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

تعداد بازدید:۹۰۴۱۱

 

نشانی: تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - جهاددانشگاهی

تلفن: 8-33348607 (041)

نمابر: 33342565 (041)

پست الکترونیک: sec.as@acecr.ac.ir

وب سایت: http://ash.acecr.ac.ir