شورای علمی

تعداد بازدید:۲۳۹۱۳

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر حسن مسلمی نایینی (رییس)

دکتر یعقوب فتح الهی ننه کران(نایب رییس)

دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد

دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی

دکتر حسین امینی مشهدی

دکتر مهدی باصولی

دکتر حسن فارسی

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر پروانه افشاریان

دکتر حبیب الله اصغری

دکتر حسین مهرجردی

مهندس سید احمد صالحی مرند(دبیر)