شورای علمی

تعداد بازدید:۱۸۰۸۸

اعضای شورای علمی جهاددانشگاهی عبارتند از: 

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی (رییس)

دکتر محمدرضا پورعابدی(نایب رییس)

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر جمال رحیمیان

دکتر ایرج فیضی

دکتر سید سعید هاشمی

دکتر سعید پورعلی

دکتر محمدرضا صادقی

دکتر ژیلا صدیقی