ریاست

تعداد بازدید:۶۸۷۶۴

آدرس: خیابان انقلاب -روبه‌روی درب اصلی دانشگاه تهران - دفتر مرکزی جهاددانشگاهی پلاک 1270 (طبقه 7)

تلفن: 66462002-66467718-66497571- 66952949
نمابر: (021)66411575
پست الکترونیک: info@acecr.ac.ir
وب سایت: www.acecr.ac.ir

 

آشنایی با حوزه ریاست جهاددانشگاهی

حوزه ریاست جهاددانشگاهی شامل ساختار زیر است:
دبیرخانه هیات امنا، شوراها و مجامع
اداره کل روابط عمومی
اداره کل حوزه ریاست
دفتر همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل
اداره کل حراست


هیات ها، شوراها و کمیته های این حوزه شامل:
هیات امنا
شورای علمی
شورای معاونان و مشاوران
شورای هماهنگی
شورای راهبری فنآوری اطلاعات
هیأت بدوی انتظامی اعضای هیأت علمی
هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
هیأت تجدید نظر انتظامی اعضای هیات علمی
هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری
شورای راهبردی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
شورای سیاستگذاری مرکز اطلاع رسانی بازار کار
شورای فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی
شورای مرکز ی مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران
شورای مرکزی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
شورای مرکزی سازمان فعالیت‌های قرآنی‌ دانشجویان‌ کشور
شورای مرکزی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
شورای مرکزی مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی
شورای مرکزی مرکز اطلاعات علمی
شورای مرکزی مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی
شورای نشریات جهاددانشگاهی
شورای پارک های علم و فناوری جهاد دانشگاهی
صندوق مددکاری زوج‌های نابارور
هیأت امناء‌ دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
هیأت مدیره خبرگزاری دانشجویان
هیأت مدیره مرکز افکارسنجی دانشجویان‌ ایران‌
شورای بررسی وضعیت خویشاوندی در واحدها