شرکت جاهد شاریز

تعداد بازدید:۵۸۲۵

 

نشانی: کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - سه راه 22 بهمن - جنب جهاددانشگاهی - کدپستی: 6715663961
تلفن: 38210980-083
نمابر: 38239526-083
پست الکترونیک:  jahed.shariz@acecr.ac.ir
وب سایت: -