مرکز رشد هرمزگان

تعداد بازدید:۵۹۹۱

 آدرس: بندرعباس - ابتدای بلوار دانشگاه - جهاددانشگاهی استان هرمزگان - کد پستی 13145 - 79159
تلفن: 33687715-076
نمابر: 33684401-076
پست الکترونیک: sec.hr@acecr.ac.ir
وب سایت: http://hroshd.acecr.ac.ir/fa