مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۳۰۶۵۴

 

نشانی: استان البرز - کرج - کیلومتر 5 اتوبان کرج/قزوین - خروجی کمالشهر - میدان علم و فناوری - جاده شهدای جهاددانشگاهی - مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی
تلفن: 34764040-026
تلفن: 34764041-026
نمابر: 34764042-026
پست الکترونیک: sec.hrc@acecr.ac.ir
وب سایت: -