مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

تعداد بازدید:۲۰۵۶۴

 

نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان فخر رازی - خیابان شهدای ژاندارمری - شماره 72 - طبقه همکف

کدپستی: 1315893116

صندوق پستی: 987-13145

تلفن: 22-66487018 (021)

نمابر: 66487018 (021)

پست الکترونیک: sec.ispa@acecr.ac.ir

وب سایت: www.ispa.ir