دکتر داود منظور

تعداد بازدید:۴۱۱۳۲

دکتر داود منظور -معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور