جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛ سازمانی یاد دهنده و متعهد به جامعه، تربیت متخصصان کار آمد و کارآفرین برای توسعه کشوردر سطح ملی

۲۵ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۱۳ عمومی
جهاددانشگاهی اصفهان به عنوان سازمانی یاد دهنده و متعهد به جامعه، با نگاه و همگام تحولات علمی و فناوری، جهت تعمیق بینش، گسترش دانش و مهارت در سطح جامعه و تربیت متخصصان کار آمد و کار آفرین برای توسعه کشور، به ارایه آموزش‌های تخصصی و کاربردی علمی در سطح ملی و منطقه‌ای همت گمارده است.
جهاددانشگاهی واحد اصفهان؛ سازمانی یاد دهنده و متعهد به جامعه، تربیت متخصصان کار آمد و کارآفرین برای توسعه کشوردر سطح ملی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ، جهاددانشگاهی واحد اصفهان نیز همگام با شکل‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در سال 1359 در دانشگاه اصفهان تشکیل شد. این واحد فعالیت‌های خود را در راستای سیاست‌های تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت در مدیریت دانشگاه‌ها شروع و پس از بازنگری انجام شده در وظایف، این نهاد بعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور به ارایه خدمت همت گمارد. جهاددانشگاهی واحد اصفهان هم اکنون با چهار معاونت فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی مشغول فعالیت در سطح استان اصفهان می‌باشد.

معاونت آموزشی
جهاددانشگاهی اصفهان به عنوان سازمانی یاد دهنده و متعهد به جامعه، با نگاه و همگام تحولات علمی و فناوری، جهت تعمیق بینش، گسترش دانش و مهارت در سطح جامعه و تربیت متخصصان کار آمد و کار آفرین برای توسعه کشور، به ارائه آموزش‌های تخصصی و کاربردی علمی در سطح ملی و منطقه‌ای همت گمارده است.
هم اکنون معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با تاسیس 7 مرکز آموزش تخصصی و یک مرکز آموزش مجازی سالانه پذیرای 25 هزار فراگیر می‌باشد.

مأموریت جهاددانشگاهی واحد اصفهان در حوزه آموزشی
1-تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند در تولید علم و فناوری با تأکید بر رویکرد آموزش محور و فناور محور.
2-ارائه خدمات آموزشی با تأکید بر آموزش‌های تخصصی، پیشرفته، کاربردی و تکمیلی به منظور ارتقاء توانمـندی‌های مـهارتی و حرفـه‌ای با استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی در عرصه ملی و بین‌المللی.
گروه ها و مراکز زیرمجموعه:
•مرکز آموزش شماره 1 (خیابان مردوایج)
•مرکز آموزش شماره 2 (خیابان میر)
•مرکز آموزش شماره 3 (خیابان هشت بهشت)
•مرکز آموزش شماره 4 (خیابان جابر)
•مرکز آموزش شماره 5 (شهرستان زرین شهر)
•مرکز آموزش شماره 6 (خیابان دانشگاه)
•مرکز آموزش شماره 7 (شهرستان شاهین شهر)

معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی واحد اصفهان، با فعالیت در شاخه‌های علوم انسانی، علوم پزشکی و علوم پایه، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی این نـهاد را از سال 1359 عهده‌دار می‌باشد. این معـاونت با بهره‌مـندی از بخش‌های مختلفی از جمله اداره برنامه‌ریزی و توسعه ، مراکزخدمات تخصصی و شرکت مهندسین مشاور تلاش نقش جهان سعی نموده با انجام تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی تا مرحله اجرا در زمینه‌های مختلف و مورد نیاز جامعه، مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی و غیره، اهداف کیفی و کمی برنامه‌ها را محقق سازد.
مأموریت جهاددانشگاهی واحد اصفهان در حوزه پژوهش و فناوری
1-توسعه دانش و تحقیقات کاربردی، مورد نیاز کشور
2-ایـجاد، توسعه و انتقال فناوری‌های منتخب در حوزه‌های مهم و استراتژیک کشور
3-توسعه تجاری‌سازی فناوری‌های آماده‌ بهره‌برداری
گروه ها و مراکز زیرمجموعه:
•گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر
•گروه پژوهشی مطالعات گردشگری شهر
•گروه پژوهشی مطالعات کالبدی شهر
•مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی

معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در سال 1361 با هدف کمک به اسلامی شدن دانشگاه‌ها و اهتمام به حضور موثر دانشگاهیان در پیشرفت کشور و ایجاد جامعه‌ای متفکر، عدالتخواه، دین مدار، اخلاق گرا، قانون مدار، خودباور و علم محور تشکیل شده است.


مأموریت جهاددانشگاهی واحد اصفهان در حوزه فرهنگی
1-گسترش و تعمیق شناخت ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و آرمان‌های حضرت امام (ره)
2-تقویت خودباوری امید به آینده و اعتلای فرهنگ کار و تلاش
3-تعمیق هویت اسلامی- ایرانی دانشجویان و دانشگاهیان
4-رشد و ارتقاء مشارکت دانشجویان در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری
5-تقویت فضای تفکر و آزاداندیشی در فضای گفتگو و خودورزی
6-ایجاد و گسترش ارتباط و برنامه‌های فرهنگی در حوزه دانشجویان جهان اسلام.


گروه ها و مراکز زیرمجموعه:
•سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان شعبه واحد اصفهان
•مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبه واحد اصفهان
•مرکز گردشگری علمی فرهنگی نقش جهان
•سازمان دانشجویان شعبه اصفهان
•سازمان انتشارات شعبه واحد اصفهان
•خبرگزاری‌ ایسنا و ایکنا

دفتراشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها
شعار و چشم انداز در دفتر اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌‌ها شعبه واحد اصفهان یک فارغ‌التحصیل، یک کارآفرین می باشد.

مأموریت جهاددانشگاهی واحد اصفهان در حوزه اشتغال
•توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال دانش‌بنیان
•مشارکت درایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال دانش‌آموختگان
•شناسایی و معرفی زمینه‌های نوین اشتغال و کارآفرینی

 


( ۸ )

نظر شما :